Archive

Posts Tagged ‘рухома кома’

Арифметика рухомої коми

Небагато часу знадобилось, щоб після винайдення комп’ютерів дійти згоди щодо правильного способу представлення дійсних чисел на цифровій машині. Цим способом є арифметика рухомої коми, апаратний аналог експоненці́йного/наукового представлення чисел.

Обмеження цифрового представлення

Оскільки цифрові комп’ютери використовують скінченну кількість бітів для представлення дійсного числа, вони можуть представити лише скінченну підмножину дійсних чисел (або комплексних). Це обмеження вводить дві складності. Перше, представлені числа не можуть бути довільно великими або маленькими. Друге, між ними повинні бути розриви.
Читати далі…

Advertisements